Forskellige studerende på velfærdsuddannelserne i storbyerne og udenfor

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ser nærmere på, hvem de studerende er på de fire store velfærdsuddannelser (sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne).

 
Foto: Darko Stojanovic Foto: Darko Stojanovic

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser i en analyse, at uden for storbyerne optages flere kvinder, flere af de yngste studerende ml.17-20 år og af de ældre over 25 år. I byerne er overvægt af de studerende er unge ml 21-24. Flere studerende på landet bor med en partner og har børn, hvor en større andel i byerne bor med venner. Samtidig er der forskel på de skolemæssige forudsætninger de studerende starter med.

I undersøgelsen peges på at forskelle i målgrupper og i deltagerforudsætninger stiller forskellige krav til uddannelsesstedernes læringsmiljøer og pædagogisk didaktiske tænkning. Samt at det uden for byerne er muligt at tiltrække studerende, der ellers ikke ville tage en uddannelse.

Læs mere: