Forskermiljø - Danmark, Finland, Norge, Sverige

 
Forskermiljø - Danmark, Finland, Norge, Sverige Albert Einarsson

Danmark

Forskermiljø: The Danish school of education (DPU)
Se en kort beskrivelse af forskermiljøet ved The Danish school of education (DPU), Aarhus Universitet, København. Beskrivelsen indeholder referencer fra de sidste fem år. Af Steen Høyrup. 

Læs mere: PDF

DPU referencer med relevans for arbejdslivslæring. 
Se en liste over publikationer fra DPU igennem de sidste fem år med relevans for arbejdslivslæring. Af Steen Høyrup. 

Læs mere: PDF
 

 


 

Finland

”Research on learning in working life”.
Find en detaljeret præsentation af forskning og forskningsinstitutioner inden for arbejdslivslæring i Finland. Af Hanna Toivianen.

Læs mere. PDF

Forskermiljø: Center for Research on Activity, Development, and Learning (CRADLE)
Se en kort beskrivelse af forskermiljøet CRADLE, Institute of Behavioral Sciences, University of Helsinki. Beskrivelsen indeholder referencer med relevans for arbejdslivslæring fra 2009-2010.

Læs mere. PDF

Hanna Toiviainen, projekter 2009
Find en beskrivelse af Hanna Toivainens forskningsprojekter inden for arbejdslivslæring herunder ”Multiple mediation of learning in networks” (2008-2010) og ”Learning production concepts – Tools for the management of networked activity” (2009-2011).

Læs mere. PDF

 

 


 

Norge

Forskermiljø: “The research group for Workplace learning in the Knowledge Society" (FALK)
Se en kort beskrivelse af forskermiljøet FALK ved Faculty of Education, Oslo Universitet. Beskrivelsen indeholder referencer fra de sidste fem år.

Læs mere. PDF

FALK: ”Research on worklife learning”
Find en detaljeret præsentation af FALK’s organisation, projekter og forskning inden for arbejdslivslæring.

Læs mere. PDF

FALK publikationer med relevans for arbeidslivslæring
Se en liste over publikationer fra FALK igennem sidste fem år med relevans for arbejdslivslæring.

Læs mere. PDF

 


 

Sverige

En aktuel oversigt over forskningsmiljøer i Sverige. 
Se en oversigt med beskrivelser af aktuelle forskermiljøer inden for pædagogik og arbejdsliv i Sverige. Af Andreas Fejes.

Læs mere. PDF

”Lärande i arbetslivet/arbetsplatslärande - några anteckningar om pågående forskning i Sverige.” 
Se P.E. Ellströms noter om den svenske forskning og forskningsmiljøer i Sverige inden for læring i arbejdslivet.

Læs mere. PDF

Forskermiljø: Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA), Umeå universitet. 
Se en kort beskrivelse af forskermiljøet ved Umeå Universitet, Pedagogiska institutionen. Beskrivelsen indeholder en oversigt over de vigtigste projekter fra de sidste fem år og et link til at finde mere information om projekterne.

Læs mere. PDF

LOA referencer med relevans for arbejdslivslæring 
Se en liste over publikationer med relevans for arbejdslivslæring fra LOA og partnere igennem de sidste fem år.

Læs mere. PDF

 

 

 

 

2172