Forskning om svenska civilsamhället

Vetenskapsrådet har inlett ett ramforskningsprogram om civila samhällets utveckling i Sverige och internationellt. Programmet pågår från 1 januari 2011 till 31 december 2015.

 

Ramprogrammet omfattar 11 beviljade forskningsprojekt med cirka 60 aktiva forskare vid nio olika universitet och högskolor runt om i landet. Dessutom har fyra projekt beviljats projektbidrag för behovsorienterad forskning om civilsamhället. Ett av dessa forskningsprogram är "Europeiseringen av det svenska civilsamhällets organisationer", där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner undersöker hur EU påverkar det svenska civilsamhället och frivilliga organisationer som företräder marginaliserade grupper (t.ex. fattiga, hemlösa, papperslösa).

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12194/a/225737
 E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se