Forskning: Rätt företagsstrategier kan ge positiv effekt på hållbar utveckling och konkurrenskraft

Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft?

 
Jim Andersén i mitten, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, leder projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag. Jim Andersén i mitten, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, leder projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag.

Det ska en grupp forskare på Högskolan i Skövde ta reda på i projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet”, där de i första hand ska koncentrera sig på tillverkande företag. Många företag, särskilt inom tillverkningsindustrin, upplever en allt hårdare konkurrens och prispress. Samtidigt är många av dem underleverantörer till andra företag och känner därför inte samma hårda tryck från slutkonsumenter att redovisa en miljömässigt hållbar verksamhet. 

– Att arbeta med miljöfrågor, åtminstone vid en första anblick, kan av dessa företag ofta uppfattas som något besvärligt och kostsamt. Något som till och med kan äventyra företagets konkurrenskraft.

Det säger Jim Andersén, biträdande professor i företagsekonomi vid Institutionen för handel och företagande på Högskolan i Skövde. Han leder projektet som han gör tillsammans med sina två kollegor, lektorerna Christian Jansson och Torbjörn Ljungkvist, också aktiva på Högskolan i Skövde.

Läs mer

Källa: Högskolan i Skövde