Forslag til endring i friskoleloven gikk gjennom i Stortinget

 

 

Stortinget avga 4.juni sin innstilling til endringer i privatskoleloven. Venstre støttet regjeringen som dermed fikk gjennom en midlertidig endring slik at flere kan starte privatskole. Fleksibel utdanning Norge ønsker et større mangfold innenfor skolene velkommen med mulighet for mer fleksibilitet og innovasjon.