Fortbildning för högskoleutbildade kräver utveckling

 

Detta kommer fram i den så kallade KYTKÖS-slutrapporten som lyfter fram behovet av att stärka studievägarna för toppexperter. KYTKÖS-projektet har kartlagt modeller på internationell nivå för att utveckla fortbildningen för och kompetensen hos personer med högre utbildning samt att skissera upp finländska modeller för fortbildning och kompletterande utbildning.

Läs mera på Minedu.fi

1499