Fortsatt satsning på vuxnas lärande i regeringens budget för 2017

I regeringens förslag till budget för 2017 föreslås en fortsatt förstärkning av antalet platser inom kunskapslyftet.

 

Kunskapslyftet innebär statligt finansierade utbildningsplatser inom yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux), yrkeshögskolan, folkhögskolan samt inom universitet och högskolor.  Under 2016 omfattade kunskapslyftet cirka 44 000 utbildningsplatser. I budgetförslaget för 2017 föreslås antalet platser stegvis utökas för att 2019 motsvara totalt drygt 68 000 platser. En nyhet i budgeten är att regeringen avser att som villkor för att ta del av det utbyggda yrkesvux ställa krav på att ansökande kommuner själva finansierar minst motsvarande antal utbildningsplatser på gymnasial nivå för vuxna. Sedan tidigare ingår också ett förslag om en rättighet till behörighetsgivande utbildning inom kommunal vuxenutbildning(komvux). Rättigheten införs 1 juli 2017 och innebär att vuxna ges rätt att studera inom komvux för att uppnå grundläggande och särskild behörighet för fortsatta högskoleutbildningar.

Läs mer