Framtidskompetanse, hva vet vi om den?

 

 
For at vi skal kunne styrke og utvikle vår velferdstenkning, er kanskje det sikreste vi vet om framtiden at alle gode krefter må samarbeide. Gjennom kunnskap og kompetanseutvikling må vi sikre at demokrati, engasjement, deltakelse og trygghet også gjelder i et heterogent og flerkulturelt samfunn, og som det ble presisert i debatten; det er hele menneske som skal stå i sentrum for kompetanseutviklingen i Norden. Anne Skomedal fra Kunnskapsdepartementet og medlem i Nordisk Ministerråds styringsgruppe for NVL, åpnet konferansen og Sissel By Ingvaldsen fra Oppland Fylkeskommune viste en modell for nye samarbeidsformer. Fylket ønsker å tenke nytt når det gjelder å utnytte de ressursene som finnes ved å etablere partnerskap med kunnskapsaktører. Ca 45 deltakere fikk med seg ny kunnskap om framtiden.