Fremtidens skole

 

 

Samhandling, innovasjon, kompetanseutvikling, dybdelæring, bærekraftig utvikling er stikkord som skal gjøre barn til trygge, aktive og selvstendige voksne.

I  sommer kom Sten Ludvigsen og utvalget han ledet med sin innstilling hvordan fremtidens skole skal være.  Utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene.

Utredningen er sendt på høring, med høringsfrist 15.10.2015.

Läs mer