Fristående examina allt populärare

 
Vuxna kan påvisa sin yrkeskompetens genom fristående examen och få ett officiellt erkännande, dvs. ett examensbetyg, oberoende av hur de skaffat sig yrkeskunskaperna. De som avlägger examen deltar ofta också i examensförberedande utbildning. Utbildningens innehåll och längd bestäms individuellt utgående från personens tidigare kunskaper. Läs mer:
www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?path=446,466,69672