Fristående vuxenutbildning

 
Ett förslag ska tas fram av en särskild utredare för hur ett system med fristående utbildningsverksamhet, motsvarande skolformerna inom det offentliga skolväsendet för vuxna, dvs. komvux, särvux och sfi ska införas. En utgångspunkt för utredningen, som ska vara klar senast den 3 mars 2008. är att kommunerna ska behålla ansvaret vad gäller mottagande och intagning.
Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/8936/a/78951
1458