Gemensam satsning på företagande, forskning och innovation

 

Planerna omfattar åtgärder för att etablera och utveckla en företagspark (Karlskoga Science Park), stärka forskning och utbildning inom teknikområdet, samt stimulera tillväxt och innovation.
- En avgörande framgångsfaktor för den högteknologiska industrin är att det finns en miljö som stärker forskning, utbildning och innovationer i närheten av våra verksamhetsorter. Därför ser vi satsningen på Campus Alfred Nobel, tillsammans med Karlskoga kommun och Örebro universitet, som en möjlighet att fortsatt ligga i teknikens framkant, samtidigt som det skapas en rekryteringsbas av framtida högkvalificerade ingenjörer till Saab Dynamics, säger Saab Dynamics vd Tomas Samuelsson.

Läs mer på Oru.se

1661