Generalsekreterarmöte 20 januari

 

 

Efter en kort välkomsthälsning till Köpenhamn och FORA:s värdskap hälsade Beatrice Östman, ordförande i FNV välkommen till GS-mötet. En kort presentation följde av deltagarna. Styrelsen består förutom av Beatrice som ordförande, från SFV Bildning i Finland också av Ann-Marie Winberg, generalsekreterare för FNV, Elinor Harder Andersen från FORA i Danmark och undertecknad som vice ordförande i FNVgenom SV:s förbundsstyrelse.

Vidare deltog Bernhard Trier Fredriksen, FORA i Danmark, Stefan Andersson, ekonomichef för SFV Bildning i Finland, Per Paludan Hansen, LOF Danmark, Kjersti Gångsö, generalsekreterare för Studieförbundet Kultur och tradition i Norge, Niklas Lundgren, förbundschef SV, Kristin Madsen, generalsekreterare för Senterpartiets Studieförbund (SpS) i Norge. Förhinder hade dessvärre lämnats av Paula Yliselä från MSL, landsbygdens studieförbund i Finland och av Ville Ylikhari, från Visio, de grönas studieförbund, i Finland

Nytt för i år är att alla generalsekreterare har lämnat skriftliga land- och organisationsrapporter, varför diskussionerna kunde gå direkt in på det som var aktuellt – utifrån rapporterna och utifrån korta muntliga kompletteringar. Mycket av diskussionerna handlade om respektive stats ökande krav på tydlighet i uppföljning och hur vi som studieförbund möter främlingsfientliga strömningar i våra nordiska länder.

Konstaterades att det finns mycket för folkbildningen att göra, även på en gemensam nordisk nivå, kanske genom en framtida ansökan till Nordiska rådet?

De stora föranmälda punkterna som diskuterades handlade om FNV:s strategi, medlemsrekrytering och ekonomi, rekrytering av ideella krafter till styrelser etc samt ungdomar och hur man når dem. I samband med att Per  Paludan Hansen, ordförande i EAEA (European Association for Education of Adults)  informerade om EAEA diskuterades samarbete kring  Europafrågor. Avslutningsvis informerade generalsekreterare Kristin Madsen Sps och tillika projektledare i FNVs projekt Motivation to grow om projektets fortskridande.

Samtliga närvarande konstaterade det värdefulla i att träffas och diskutera gemensamma viktiga frågor i detta forum.

(Rapporterat av Ann-Marie Winberg Generalsekreterare FNV)