Global future – johtajuuskoulutusta vähemmistötaustaisille

 

 

Global Future hanke aloitettiin Agderissa vuonna 2006. Sen tavoitteena on pätevöittää vähemmistötaustaisia henkilöitä johtotason tehtäviin. Hankkeen ajatuksena on kartuttaa osallistujien osaamista ja löytää heille sopiva työpaikka joko yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Hankkeen järjestäjät odottavat myös, että kunkin osallistujan ainutlaatuinen tausta antaa lisäarvoa hankkeeseen. 

Lisätietoa (norjaksi): www.nho.no/mangfold/avisbud-med-doktorgrad-article21679-61.html
ja www.nho.no/mangfold/1-million-til-global-future-article21576-61.html