Global future, lederkvalifisering for personer med minoritetsbakgrunn

 

 

Global Future-prosjektet ble initiert av NHO Agder i 2006. Det har til hensikt å kvalifisere personer med minoritetsbakgrunn til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Prosjektet handler om å bygge kompetanse hos den enkelte deltaker og koble dem til relevante jobber i arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. I tillegg er det en forventning om at deltakerne skal bidra med sin unike bakgrunn.
Les mer her: www.nho.no/mangfold/avisbud-med-doktorgrad-article21679-61.html og her:
www.nho.no/mangfold/1-million-til-global-future-article21576-61.html