Globalisaationeuvostolle uusi neuvottelukunta

 
Neuvottelukunnan tehtävänä on valvoa asiantunijaraporttien laatua, esittää neuvoston työtapoja koskevia ideoita ja ehdotuksia ja laajentaa kontaktiverkostoa. Neuvottelukunnan jäsenet ovat Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professori Karolina Ekholm, Norjan entinen työmarkkinaministeri ja Handelshøyskolen professori Victor D. Norman, ministeriöneuvos Kjell Nyman Ruotsin opetusministeriöstä ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Tomas Ries. Globalisaationeuvoston puheenjohtajana toimii opetusministeri Lars Leijonborg ja pääsihteerinä professori Pontus Braunerhjelm.
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/1454