Globalisering fremmer eksport af dansk uddannelse

 
Der er stor interesse for den danske model for livslang læring i en række lande, og  undervisningsminister Bertel Haarder er inviteret på et officielt besøg i Kina for at drøfte projekter blandt andet inden for erhvervs- og voksenuddannelse. En række konkrete projekter er allerede sat i gang med eksport af danske uddannelser i Asien, og der er konkrete forhandlinger med lande som Peru, Bolivia og Chile.
Læs mere: www.uvm.dk/07/eksport.htm?menuid=6410
1276