Godkjent rammeverk for grunnleggende ferdigheter

 

 
I Norge fikk voksne rett til grunnskoleopplæring i 2002. Tilbudet om å styrke grunnleggende ferdigheter tilpasset voksnes læringsbehov er imidlertid svakt. I 2006 fikk Vox i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide forslag til rammeverk med nivåbeskrivelser og kompetansemål for voksnes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter samt digital kompetanse. Målgruppen for opplæring etter rammeverkets kompetansemål er voksne som har behov for å heve sine grunnleggende ferdigheter uten å måtte gå gjennom hele grunnskolens pensum. Opplæringen kan tilpasses ulike læringsarenaer, også på arbeidsplassen.  Du kan lese mer her:  www.vox.no