Grönland

 

 

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I GRØNLAND

Grønland har et begrænset udbud af videregående uddannelser. Grønlands Universitet udbyder en række bachelor- og kandidatuddannelser, og derudover er der i Grønland en række professionsrettede uddannelser som lærer, pædagog og socialrådgiver. Videregående uddannelser er, ligesom erhvervsuddannelserne, opbygget på samme måde som de danske videregående uddannelser, og nogle af uddannelserne indeholder praktik eller ophold på en uddannelsesinstitution i Danmark.
www.udiverden.dk/Default.aspx?ID=5900