Grundlæggende litteracitet for voksne

Referat fra symposium, afholdt d. 28. oktober 2013 i lokalet Østrøm i Torshavn, Færøerne.

 
Färöarna Nikolaj Bock/norden.org Färöarna

Arrangør: Alfarådet, www.alfaradet.net

 

Færøske arrangører var Karolina Matras, Færøernes medlem af Alfarådet, og Elisabeth Holm, NVL-repræsentant på Færøerne

 

Der var tilsammen 60 deltagere. Foruden Alfarådets 8 medlemmer og NVLs kontaktpersoner fra de selvstyrende områder bestod deltagergruppen af lærere fra folkeskolen og de gymnasiale uddannelser, lektorer fra universitetet, studievejledere fra folkeskoler, gymnasiale uddannelser og universitetet, redaktører fra forlaget NÁM, der udgiver uddannelsesmateriale, samt af repræsentanter for lærer- og fagorganisationer.


Les referat: PDF

 

PRESENTATIONER

Nyere leseteorier i lys av undervisning av deltakere med liten eller ingen skoleerfaring v/ Vigdis Alver, Høgskolen i Bergen
PDF

Undervisning i forståelsesstrategier på SOSU-uddannelsen. Resultater og erfaringer fra et projekt i sundhedsfag v/ Dorthe Klint Petersen, Danmarks Pædagogiske Universitet
PDF

Alfarådets forslag til «En kompetensbeskrivning för en professionell alfabetiseringslärar» v/Qarin Franker & Lilly Christensen, Alfarådet
PDF

Integrationsbetænkningen, den tosprogede og undervisning i færøsk for indvandrere v/ Hjalmar Petersen, Færøernes Universitet
PDF

Vejen til integration – erfaringer med sprogindlæring i praksis v/ Kalpana Vijayavarathan, Færøernes Universitet
PDF

Er det nok at undervise for at få et godt resultat? Viktige forudsætninger for unge vuxne kursister v/ Guðmundur Kristmundsson, Alfarådet
PDF

2743