Gruppearbeide 1

 

 

Resultat fra Gruppearbejde 1. 

Det første gruppearbejdet inledtes med en brainstorming som resulterede i et stort antal nøgleord omkring tre overordnede spørgsmål:
1. Hvad kommer til at præge fremtidens samfund? 
2. Hvilke kompetencer vil man behøve for at trives i dette samfund?
3. Hvilke opgaver vil voksenuddannelserne have med at hjælpe folk til at tilegne sig de nødvendige kompetencer?
 

Spørgsmål 1. Hvad kommer til at præge fremtidens samfund? 
Nøgleord:
Globalisering. Tolerance. Ustabilitet. Fleksibilitet. Samarbejde indenfor og over grænser. Multikultur. Menneskelig mobilitet mellem lande. Nationale grænser vil forsvinde. Afspænding. Vi og dem. ”Glokalt” liv.
Aktivt demokrati. Deltagelse. Sociale kløfter vokser. Ulighed. Uro. De ældres antal vokser. Pensionspengene bliver færdige. Tidsmangel. ”Distance-job”. Specialisering. Digitalisering. ICT. Gruppearbejde (team-working). Højere status af uddannelse. Svage finanssystemer. Nye former af kollektiver som skaber større velfærd. Ny og forandret syn på uddannelse og arbejde. Voksende konkurrence. Balance mellem uddannelse og arbejde. Kommunikationsproblemer. Konfliktløsning. Hurtige forandringer. Information. Innovation. Omstilling. Stadig mere og ny viden. Større behov for miljøbeskyttelse.
Større krav til individerne (de svage bliver marginaliserede). Flere og flere bliver ensomme og har mange familier. Fritid. Glæde. Frihed.  

Ud fra alle disse nøgleord valgtes følgende ud som særlig vigtige:
Kompleksitet, globalisering, uoverskuelighed, uddannelse som en ny løsning og identitet., globalisering, mobilitet, forandringer, problemer vi står frem for, fleksibilitet og glæde.
  
Det kan læses ud af denne liste, at deltagerne både ser positive og negative sider ved fremtiden. De trender der er set de sidste 15-20 år fortsætter, og der bliver mange problemer som skal løses. Globalisering, fleksibilitet, multikultur, aktivt demokrati og deltagelse er nøglebegreber, som kommer til at stille større krav til individerne.   


Spørgsmål 2. Hvilke kompetencer vil man behøve for at trives i dette samfund?
Nøgleord:
Sprogkundskab. IKT kompetence. Faglighed. Evne til at anvende information. Tværfaglighed.
Respekt for andre og evne til at arbejde med andre mennesker. Kommunikationsevne og -færdigheder. Evne til at organisere sig. Fleksibilitet. Evne til livslang læring. Empati. Selvsikkerhed. Positive tanker. Optimisme. Tilpasningsevne. Innovative kompetencer. Selvstændighed. Handlingskraft. Udholdenhed. At kunne tilpasse sig. Tolerance - forståelse og evne til at acceptere andre. At være åben og nysgerrig. At kunne lytte og se. Evne til at slappe af og hvile. Evne til samarbejde. At vide hvem man er (stærk identitet). Tryghed. Mod. At kunne have mange bolde i luften. At trives med udfordringer. Entusiasme. At forstå fremmede kulturer. At lægge vægt på sociale kompetencer. Kritisk tankegang. Aktivitet. Evne til at skaffe penge.

Her blev begreberne delt op i sociale kompetencer, faglige kompetencer og personlige kompetencer, og af disse nøgleord valgtes følgende ud som særligt vigtige:
Selvstændighedskompetence, at kunne tilpasse sig, ”opmærksomhed”, mod og selvværd.

Af denne liste kan man drage den konklusion at fremtiden vil kræve faglige kompetencer, men ikke mindst sociale og personlige kompetencer som hvert enkelt individ må tilegne sig for at kunne arbejde og samarbejde i fremtidens arbejdsliv. Positive kompetencer som handlingskraft, nysgerrighed og evner til at lære alt det nye fylder meget. Man skal kunne tilpasse sig fremtidens samfund.  

Spørgsmål 3. Hvilke opgaver vil voksenuddannelserne have med at hjælpe folk til at tilegne sig de nødvendige kompetencer? 
Nøgleord:
Nye strukturer/systemer. Fokusere på kompetenceudvikling. Skabe muligheder for voksne til at studere. Skabe den nødvendige institutionelle ramme. Kombinere kvalifikationer og kompetencer. Lægge vægt på og koordinere samarbejde i voksenuddannelse, også over grænser. Et sammenhængende uddannelsessystem. Se ind i fremtiden. Skabe tilbud. Skabe nye fora for uddannelse. Bruge de netværk som findes og skabe nye. Bygge broer mellem uddannelse og samfund. Støtte og forståelse fra samfundet. Styrke mester/svend-systemer. Skaffe penge. Samarbejdsopgaver. Skabe et kontaktforum.
Nye uddannelsesformer. ”coaching”. Vejledning. Styrke selvtillid. Dygtige vejledere. Krav på effektivitet. Omskoling til efterspurgte fagområder. Lytte/høre. Imødekomme og se de enkeltes behov. Hindre opvækst af et ”kompetencesamfund”. God organisering. Kunne appellere. Motivation. Kommunikere. Kompetencebevidst undervisning. Sikre ”world class” undervisning. Lægge større vægt på tværfaglighed. Fostre kritisk tankegang. Have indsigt i et komplekst samfund. Nye metoder. Åbne universiteterne. Samarbejde med arbejdslivet. Være servicebevidst. Analysere problemerne. Lægge vægt på sociale kompetencer. ”Refleksivitet”.

Ud fra alle disse nøgleord valgtes følgende ud som særligt vigtige: Nye strukturer, systemer, ”coaching”, lægge vægt på sociale kompetencer, at kunne appellere, det ”glokale”, respekt, kunne arbejde med andre, projektledelse, 

Voksenuddannelsen står frem for store opgaver. Det kræver større fleksibilitet af systemerne, en bevægelse væk fra institutionerne og frem til tanken om output - til de kompetencer som enkeltpersoner har tilegnet sig på deres egne selvstændige måder.