Gymnasiets verksamhetskultur i behov av mer samarbete och diskussion om gemensamma mål

 

Dessa resultat och slutsatser kommer fram i den utvärdering av läroplansgrunderna och timfördelningen i gymnasiet som en utvärderingsgrupp tillsatt av Rådet för utbildningsutvärdering genomfört åren 2009-2010. För denna nationella utvärdering insamlades information av gymnasieanordnarna, rektorerna, lärarna och sensorerna i studentexamensnämnden. Även gymnasiernas läroplaner analyserades.

Läs mera: www.edev.fi/portal/ruotsiksi/gymnasiets_laroplan

1525