Hallitus kannustaa maahanmuuttajien ruotsinopiskelua rahabonuksella

 

 
Ruotsin hallitus on päättänyt toteuttaa kokeilun, jossa ruotsia vieraana kielenä opiskelevat saavat ylimääräisen rahasumman. Pyrkimyksenä on lyhentää opiskeluaikoja. Lain tavoitteena on, että juuri maahan saapuneet oppivat nopeammin ruotsia ja parantavat työllistymismahdollisuuksiaan.
www.regeringen.se/sb/d/11283/a/122504