Håndbog om læringscirkler i en nordisk kontekst

En samskabende og deltagerstyret arbejdsform

 

NVL’s nye håndbog præsenterer læringscirkler som hjælper at skabe en ramme for at cirkeldeltagerne i en samskabende læreproces skal kunne udvikle ny viden og nye handlingsmuligheder i forhold til aktuelle udfordringer og temaer.

Håndbogen er tænkt som en vejledning og inspiration til hvordan man kan arbejde med cirkelarbejdsformen. Den præsenterer refleksioner og overvejelser, som deltagerne og facilitatorerne kan tage udgangspunkt når man vil sætte i gang og gennemføre læringscirkelarbejde i egen kontekst.

Deltagerne i læringscirkler kan være medborgere i et lokalt område, interessegrupper, frivillige organisationer, ansatte i virksomheder, offentlige arbejdspladser, i kommuner og regioner, forskellige erhvervsgrupper med mere.

Ved at udveksle erfaringer udvikler den organiske og fleksible arbejdsform ny viden, som kan blive til konkrete nye handlingsmuligheder i egen praksis.

Baggrunden for håndbogen

NVL har i forskellige netværk støttet nordisk udvikling af cirkelarbejdsformen, bl.a. i netværket ”entreprenøriel læring og innovation” og i en igangværende cirkel om ”Inkludering og lederskab”. Resultaterne tyder på at tematisk cirkelarbejde på tværs af nordiske lande giver en særskilt mulighed for at dele og præcisere i egen praksis. Tanker sættes i perspektiv og nuanceres gennem fælles nordiske temaer.