Här valideras mera!

 

 

Här utökas utbudet av valideringsmöjligheter och vi får fler och fler intressenter som vill ta del av våra material och tjänster, säger Kerstin Odén, projektledare för validering i Västra Götalandsregionen.

Enklare modeller

Meritea AB är ett bolag som ägs av ett kommunalförbund i Västra Götalandsregionen med uppgift att öka möjligheterna för västsvenskarna att få papper på sin kompetens. Uppdraget är att sprida kunskap om validering och verka för att validering ska vara möjlig i hela regionen. Sedan ett antal år har man i samverkan mellan kommuner och branscher tagit fram metoder och dokumentationsmodeller för att göra det lättare för människor att få sin kompetens identifierad och styrkt oavsett var och hur man har lärt sig.
Uppdragsgivare är alltså offentliga verksamheter som arbetar med att förkorta vägen till arbete vid till exempel arbetslöshet, studier, sjukskrivning och rehabilitering, integration eller omställning. Berörda verksamheter är t ex Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Socialtjänsten, Försäkringskassan och Introduktionsenheter.
I enlighet med valideringsdelegationens förslag till terminologi är de vanligaste valideringsinsatserna:
• validering genom översiktlig kartläggning
* validering genom fördjupad kompetenskartläggning,
• Kompetensbedömning mot intyg
* Kompetensbedömning mot betyg, certifikat eller yrkesbevis
Nu blir det allt vanligare att Arbetsförmedlingen, som Meritea har avtal med, köper fördjupade kompetenskartläggningar, säger Kerstin Odén. Denna form av validering blir alltmer efterfrågad.

Imponerande lista

Listan på vad som valideras och var detta sker är imponerande. Man har delat in sina aktiviteter i Bygg och anläggning, Teknik och produktion, Vård och omsorg samt Restaurang och storhushåll.
På hemsidan kan man snabbt få en överblick av var i regionen det är möjligt att genomgå validering. Så valideras t ex ställningsbyggare i Göteborg, inom Vård och omsorg i ett antal kommuner, installationstekniker i Mölndal, yrkeschaufförer i Töreboda, Tjörn och Göteborg.
Arbetssätten har också spridit sig till andra delar Sverige. Det gäller t ex i Kalmar, Norrköping och Värmlands län.

Samarbete med högskolorna

Meritea samarbetar med högskolorna i regionen. I samarbete med Borås Högskola arrangeras en högskolekurs ”Kvalitet i valideringsprocessen.”
Tillgången till validering är mycket angelägen av flera skäl, säger Kerstin Odén.
I det livslånga lärandet oavsett om det skett genom formell utbildning, icke formell utbildning eller informellt lärande är det oerhört viktigt att kunna ta tillvara människors kunskaper och färdigheter, liksom att kunna underlätta för individer utanför arbetsmarknaden att komma tillbaks stärkta efter lågkonjunkturen.

Länkar:
www.meritea.se
www.skolverket.se/sb/d/2521