Henkilökohtainen ja ammatillinen osaaminen vapaassa sivistystyössä

 

 
Vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samrådin tuoreen tutkimuksen mukaan vapaa sivistystyö vaikuttaa myönteisesti koulutusmotivaatioon ja luovuuteen ja kartuttaa viestintätaitoja ja innovatiivisuutta. Monien osallistujien mielestä tästä osaamisesta on paljon hyötyä työelämässä. Tutkimus tehtiin yhteistyössä tutkimuslaitos Catinetin kanssa.
Lue lisää...