Høgskolen i Lillehammer lager matematikkstudier for Utdanningsdirektoratet

 

 

I forbindelse med den storstilte satsningen på matematikk i skolen som ble lansert politisk i høst, har HiL ved SELL blitt tildelt midler til utvikling av et 100% nettbasert studie i Matematikk 2 for 5. – 10. trinnslærere. Tilbudet skal produseres i vår og gjennomføres studieåret 2014/2015 med inntil 250 lærere.  Les mer om saken her.