Historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer

En styrgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att antalet yrkesexamina skulle minska från nuvarande 351 till 166.

 

Styrgruppen föreslår vidare att speciellt de nuvarande yrkes- och specialyrkesexamina skulle slås ihop till större helheter som ska ge de utexaminerade bättre färdigheter att klara sig i framtidens arbetsliv. Den studerande ska också ha flera möjligheter än tidigare att på ett flexibelt sätt skaffa kompetens och specialisera sig under studierna.

Den föreslagna modellen är den mest omfattande reformen av examensstrukturen sedan yrkesexamina blev treåriga i slutet av 1990-talet. Tidigare har nya kompetensutmaningar inom arbetslivet bemötts med en ny examen, vilket gett upphov till en splittrad examensstruktur och ett ökat antal examina.

Läs mer

reform_finland.jpg