Højskolerne får tildelt 19,9 millioner kroner fra satspulje

 

Undervisningsministeriet har bevilget Folkehøjskolernes Forening i Danmark 19,9 millioner kroner til et projekt, hvor unge med utilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse tilbydes undervisning på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse under deres højskoleophold. De unge, som ikke gennemfører en uddannelse, kan have brug for et alternativ til den formelle uddannelsesvej. Et alternativ hvor nærvær og vejledning er i centrum. Ved at skabe flere muligheder for samarbejde mellem de formelle uddannelsesinstitutioner og højskolerne, får de unge bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse. Højskolerne ønsker med dette kombinationsforløb at hjælpe til med at opfylde regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, og både undervisningsministeren og Formanden for Folkehøjskolernes Forening i Danmark ser frem til, at højskolernes særlige kompetencer i.f.t. læringsrum og forpligtigende fællesskaber indgår i samarbejdet omkring de unge.
Læs mere: www.uvm.dk/08/satspulje.htm?menuid=6410

1207