Hög andel i arbete efter yrkeshögskolestudier

 

Myndigheten för yrkeshögskolan startade 2009 och inom Yh-myndigheten samlas ett stort antal eftergymnasiala yrkesutbildningar. Yrkeshögskolan är flexibel då utbildningarna skiftar över tid. Kurserna bedrivs av olika anordnare som får ansöka om att starta en utbildning.
Det är centralt att yrkeshögskoleutbildningarna leder till jobb. Myndigheten genomför därför årligen två uppföljande studier av hur tidigare studenter etablerar sig i arbetslivet. För att komplettera dessa studier har myndigheten själv tagit initiativ till att genomföra en registerstudie.

Läs mer om resultaten: www.regeringen.se/sb/d/15649/a/203296