Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation

 

 

- Ska vi stärka kvaliteten i den svenska skolan måste vi satsa på lärarkåren. Vi inför en ny lärarutbildning och storsatsar på fortbildning. Lärarlegitimationen blir en kvalitetsstämpel, säger utbildningsminister Jan Björklund.
För att få legitimation ska en lärare eller förskollärare ha examen och därefter ha visat sig lämplig för yrket under en introduktionsperiod på minst ett år. En mentor, som är legitimerad, ska ge råd och stöd under introduktionsperioden. De nya reglerna ska tillämpas fullt ut från och med den 1 juli 2012.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153951