Högskolor och företag behöver varandra

 

 

Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning hittills värderats högre i högskolevärlden. Attityderna håller på att förändras och man börjar alltmera inse att universiteten drar nytta av att de via valideringen kan få reda på vilka kunskaper arbetslivet genererar och behöver.

Läs Clara Henriksdotters intervju med Anni Karttunen, finländsk medlem i NVL:s valideringsnätverk, sakkunnig inom europeisk utbildningspolitik och knuten till Savon ammatti- ja aikuisopisto (Savo Consortium for Education), på www.dialogweb.net och kommentera på Facebook!

* * *

NVL önskar alla nyhetsbrevläsare en riktigt trevlig fortsättning på sommaren. Vi är tillbaka med mera nyheter i slutet av augusti.