Högskolor samlade för samtal om breddad rekrytering 

Trackit var ett av flera guldkorn som uppenbarade sig när UHR finkammade lärosätenas insatser på området breddad rekrytering och breddat deltagande.

 

Trackit är idén om att ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering, breddat deltagande och ett stöd för etablering i arbetslivet av studenter föregås av lärosätenas kunskap om den egna studentpopulationen. En kunskap som bygger på data insamlade genom enkäter och registerdata före, under och efter studierna som grund för var och hur aktiviteter ska sättas in för att ge bäst resultat.

Läs mer