Högskolornas hållbarhetsarbete ska utvärderas

Det är nu tio år sedan det lagstiftades att universitet och högskolor ska jobba med hållbar utveckling. Nu ber regeringen Universitetskanslerämbetet att ta reda på hur högskolorna arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka resultat arbetet gett.

 

– I vår globaliserade värld är det allt viktigare att ha kunskap om och förståelse för hur vi påverkar vår omvärld och våra medmänniskor. Våra studenter måste till exempel ges möjlighet att diskutera och reflektera över hur deras framtida yrkesroller kan påverka samhället när det gäller miljö, välfärd och rättvisa, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Läs mer

Källa: Supermiljöbloggen

843