Hvordan arrangere et webinar?

 
Publicerat 2012
Denne publikasjonen er utviklet i forbindelse med i det nordiske prosjektet SKJÁR (Nordplus Voksen) og i det nordisk-baltiske Nordplus-prosjektet Boldic perspectives online. Begge prosjektene har innslag av formidling av erfaringer med bruk av nettmøter/webinarer. 

Følgende tema er behandlet: 
  • Hva er et webinar?
  • Forberedelser 
  • Annonsering 
  • Gjennomføring 
  • Typiske startproblemer 
  • Liste over møte- og konferanseplattformer
Uppgiftslämnare: Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

 

Rapport (pdf)

3148