Hvordan man kan bruge Web 2.0 i undervisning?

 

På Webben findes et stort antal nye ”værktøj” som kan understøtte medarbejdernes samarbejde og læring på arbejdspladsen. De kendteste er webtjenester som Flickr, Wikipedia, del.icio.us, og  blog. Den slags Webtjenester har fået overskriften Web 2.0 fordi nogle synes at de har ændret Webbens natur.
På mini-symposiet i Oslo og på Webben den 4. marts 2008 vil man se på forskellige værktøj som er tilgængelige på Webben og diskutere muligheder til brug af dem ved samarbejde og læring, bl.a. på arbejdspladsen og udvikling inden virksomhederne. Mini-symposiets program findes på netværkets side  http://distans.wetpaint.com
Lær mere om Web 2.0 og værktøjerne på følgende sider:
Kort forklaring på Web 2.0 med video (på engelsk)
Liste over  Web 2.0 værktøj
Om brug af Wiki på arbejdspladsen
Om brug af Web 2.0 værktøj på skolen

Velkommen til mini-symposiet i Oslo eller følg med på Webben. Registrer her til mini-symposiet i Oslo.
Nærmere oplysninger om online-deltagelse kommer senere.

Seminariets program (pdf)

1355