Hvordan ser en holdbar nordisk velferd ut i fremtiden?

 
Magnus Fröderberg/norden.org

Konferansen "Jakten på en holdbar nordisk velferd" den 16.-17. september i København stilte følgende spørsmål: Hvordan ser en holdbar nordisk velferd ut i fremtiden? 

Här hittar du några av svaren

1716