Hvorfor fravælger unge professionsuddannelserne ?

 
En undersøgelse af unges valg og fravalg af professionsuddannelserne der blandt andet afdækker beslutningsprocessen omkring valg af videregående uddannelse viser at det især er personlige relationer og i mindre grad studievalgsvejledere og lærere som har indflydelse på de unges valgproces. I spørgsmål om de unges fravalg af lærer-, pædagog- og sygeplejefaget peger undersøgelsen på faktorer som et lavt lønniveau, et hårdt fysisk og psykisk arbejde og skiftende arbejdstider som nogle af årsagerne. 
Læse mere www.uvm.dk/vejl/publikationer.htm?menuid=7550