Hyvä lukija,

 

Kouluttamattoman työvoiman tarve pienenee jatkuvasti; pian ei ole enää mitään työpaikkoja, joihin ei vaadittaisi jotakin osaamista. Niinpä täydennyskoulutus ja elinikäinen oppiminen ovat välttämättömiä. Pohjolan syrjäisillä seuduilla asuu kuitenkin suuria ihmisryhmiä, jotka eivät pysty osallistumaan perinteiseen, fyysistä läsnäoloa edellyttävään koulutukseen.

Suomessa asuvilla 7000 saamelaisella on vuodesta 2007 ollut mahdollisuus osallistua etäopetuskursseille. Etäopetuksen tarkoituksena on tavoittaa mahdollisimman monia laajan saamelaisalueen asukkaista.

Ruotsissa Nitus-hanke tarjoaa lähes joka toisessa ruotsalaiskunnassa asukkaille mahdollisuuden etäopiskeluun digitaalisen teknologian ja paikallisten oppimiskeskusten avulla.

Tanskassa syrjäseutujen erityiset työmarkkinahaasteet ja ratkaisumahdollisuudet saivat pohjoisjyllantilaiset tahot aloittamaan yhteistyön. Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman puitteissa tehtävä yhteistyö perustuu kokemusten vaihtoon ja kehittämistyöhön.

Yksi Ahvenanmaan oppisopimuskeskuksen haasteista on aikuiskoulutustarjonnan räätälöinti. Joustavasta järjestelmästä huolimatta palapelin lukuisten palojen yhteensovittaminen voi olla vaikeaa.

Norjassa on maan valtavan pinta-alan vuoksi mahdotonta taata kaikille kansalaisille samat koulutusmahdollisuudet. Kaupungissa ja maalla asuvien väliset koulutuserot ovat suuret, ja ne kasvavat edelleen. Opplandin lääni suhtautuu tähän kehitykseen vakavasti ja tarjoaa joustavia aikuiskoulutusmuotoja.

Islannissa kalatalous on ollut kansantaloudelle tärkein toimiala, mutta kalastusalan koulutustarjonta on aina ollut vähäistä. Tilannetta aiotaan korjata kehittämällä kalastajille tarkoitettua koulutusta, jonka voi suorittaa merillä.

Färsaarilla ei vielä ole järjestetty varsinaista aikuisten etäkoulutustarjontaa. Yhä useammat naiset kuitenkin suorittavat tanskalaisen verkkopohjaisen lastentarhanopettajakoulutuksen – monet heistä siksi, etteivät ole päässeet Färsaarten lastentarhanopettajakouluun.

Tervetuloa lukemaan DialogWebiä, joka kertoo, miksi internet-pohjainen täydennyskoulutus voi olla menestystarina.

1244