Hyvä lukija,

 

Tämänkertaisessa DialogWebissä perehdytään motivaatioon. Samasta teemasta järjestettiin myös NVL-seminaari 3.–4. kesäkuuta 2010 Kööpenhaminassa yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa. Motivaatio muodostaa tärkeän perustan useimmille teoillemme. Mikä motivoi aikuisia elinikäiseen oppimiseen? Aikuisen puuttuvan opiskelumotivaation taustalla on yleensä traumaattisia koulu- ja opiskelukokemuksia, joiden vuoksi hän ei suurin surminkaan halua palata koulunpenkille. Mutta yhtä varmasti kuin syksy muuttuu talveksi ja talvi vuorostaan kevääksi, on niille, jotka hakevat kipinää osallistuakseen aktiivisesti elinikäiseen oppimiseen, tarjolla erilaisia hankkeita, tukea ja ohjausta. Näitä motivaatiokeinoja kuvaillaan tässä DialogWebin numerossa. 

Tanskan hallitus on tehnyt valtion menoihin Ieikkauksia rankalla kädellä. Koulutusalan liiton johtaja Hanne Pontoppidan korostaa haastattelussa, että aikuiskoulutuksessa on säilytettävä laaja perspektiivi tiukasta taloustilanteesta huolimatta. Färsaarilla kaivataan laajaa, julkisen sektorin hallinnoimaa yhteistyötä, johon työmarkkinaosapuolet osallistuisivat aktiivisesti. Aloitteen on kuitenkin tultava julkiselta puolelta, Vigdis Johannesen sanoo. Hyvät aikeet ja ratkaisun toivominen eivät riitä – tarvitaan myös toimintaa. Viron artikkelissa Andres Pung toteaa, että uusien ryhmien tavoittaminen on haasteellista. Artikkelissa kuvaillaan erilaisia Virossa toteutettuja, EU:n sosiaalirahaston tukemia hankkeita.

Opettajien tärkeää roolia opiskelijoiden motivoinnissa ei useinkaan korosteta riittävästi. Turkulainen 44-vuotias Gerd Jäntti opiskelee iltalukiossa ja tähtää ylioppilastutkintoon. Suomen artikkelista voit lukea hänen kommenttejaan opettajien roolista: miten hyvin opettajat vastaavat oppilaiden tarpeisiin ja miten rohkaisevia ja innostavia he ovat, koska uskovat oppilaisiin ja itseensä. Ruotsin artikkelissa kerrotaan hallituksen ”Lärarlyftet” -hankkeesta, jonka tavoitteena on parantaa opettajan työn laatua.  Monet ruotsalaisopettajat arvostavat hanketta, sillä opettajan rooli tuntuu heistä usein epäkiitolliselta ja vaativalta.

Islannissa työelämässä olleiden aikuisten on muutaman vuoden ajan ollut mahdollista osallistua aiemmin hankitun osaamisen arviointiin. Magnús Þór on yksi niistä, jotka ovat ottaneet tarjouksen vastaan ja saanut arvioinnista itseluottamusta ja rohkeutta palata opintojen pariin. Artikkelissa kerrotaan myös Islannin yliopistosta valmistuneen Auður Sigurðardóttirin maisterintutkielmaan liittyneestä tutkimuksesta.

Norjan tämänkertaisen artikkelin aiheena on luonnontieteellisen näkökulman tuominen motivavatiokeskusteluun. Kaikki ei riipu ympäristöstä, myös biologialla on merkitystä! Näin toteaa artikkelissa haastateltu Forskerfabrikkenin toiminnanjohtaja Hanne Finstad, Dr. philos. Kahdessa haastattelussa toiset norjalaiset, Morten Flåte Paulsen ja Kathrine Fournaros, kertovat miten opiskelijat voivat auttaa ja motivoida toisia opiskelijoita. Viimeisen sanan saa Erik Hemming, jota haastatellaan Ahvenanmaan artikkelissa. Erikiä pyydettiin kertomaan kieltenopetukseen liittyvistä näkemyksistään ja filosofiastaan. Hänen mukaansa tärkeintä on osoitella, puhua, kysellä ja selittää, ollaanpa sitten kotona tai kaupungilla. – Täytyy vain puhua, niin oppiminen etenee pikku hiljaa, hän toteaa.  

Sitten vain lukemaan! Hyviä lukuhetkiä toivottaa
Sigrún


Linkki konferenssiraporttiin 
Motivate me: www.motivateme.dk