Hyvä lukija,

 
Nykyisin sivustolla esitetty ehdotus lähetetäänkin sopivalle ministerille, jos se on saanut ehdottajan lisäksi ainakin yhden kansalaisen tuen. ”Today I decide” -portaalista on kehittynyt eräänlainen avoin ajatushautomo. Sivustolla keskusteltavia aiheita ovat olleet muun muassa vihreiden pyöräilyreittien luominen kaupunkeihin, ilmainen joukkoliikenne raskaana oleville, aktiivisen kuolinavun laillistaminen ja koulutusjärjestelmän parantaminen.
Myös meillä Pohjoismaissa demokratian toimivuutta on koko ajan tarkkailtava kriittisesti. Aiemmin kansanvalistuksella on ollut tärkeä rooli osallistavan yhteiskunnan ja aktiivisen kansalaisuuden luomisessa. Ajat kuitenkin muuttuvat, ja vapaa sivistystyö tarvitsee luovaa ajattelua niin tavoitteiden, roolin kuin menettelytapojenkin osalta, mikäli sen halutaan jatkossakin tuovan merkittävän panoksen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehitykseen. Näin todetaan DEMOS 2006-hankkeen raportissa, jonka mukaan aktiivista osallistumista voidaan lisätä muun muassa paikallisen ja kansallisen tason ajatushautomoiden avulla.
Tässä numerossa voit lukea myös erilaisista aloitteista, joiden tavoitteena on aktiivisen kansalaisuuden edistäminen ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien luominen eristyneiden ja harvaan asuttujen alueiden asukkaille esimerkiksi Ahvenanmaan saaristossa. Hankkeiden tulokset ilahduttavat sekä kansalaisia että viranomaisia.
1142