Hyviä ideoita ja inspiraatiota nuorten koulutukseen

 

 

Lehdessä käsitellään mm. poliittisia aloitteita, syrjäytyneiden nuorten parissa tehtävää työtä, opettajien täydennyskoulutusta, peruskoulun 9.- ja 10.-luokkalaisten lisäopetusta, oppimistyylejä ja mentorointia. Lisäksi lehdestä voi saada ideoita yhteistyökumppanin löytämiseen ja konkreettisiin toimintamuotoihin. 

Lisätietoa (tanskaksi): Uvm.dk