Hyvinvointialat kiinnostavat nuoria

 

 

Ruotsin nuorisobarometritutkimuksen mukaan nuoret pitävät hyvinvointisektorin töitä mielekkäinä ja merkityksellisinä. Kuusi kymmenestä voisi kuvitella työskentelevänsä tulevaisuudessa hyvinvointipalveluiden alalla. Ruotsin kunnat ja aluehallinto tulevat seuraavan 10 vuoden aikana tarvitsemaan noin puoli miljoonaa uutta työntekijää.

Ruotsin kunnat maakäräjäkunnat työllistävät 25 % kaikista Ruotsin työllisistä, joten ne ovat maan suurin työnantajasektori. Niiden palveluksessa työskentelee noin 400 ammatin edustajia, joista valtaosalla on korkeakoulututkinto. Suurimmat ammattiryhmät ovat apuhoitajat (undersköterska), sairaanhoitajat, lastentarhanopettajat ja opettajat. Asennetutkimuksen mukaan lähes puolet nuorista voi ajatella ryhtyvänsä opettajaksi tai lastentarhanopettajaksi. Nuorten mielestä hyvinvointialojen työt ovat mielenkiintoisia ja niissä on hyvät tulevaisuudennäkymät ja työehdot.

Aiheesta lisää (ruotsiksi)