• Foto: fauxels
  fleksibel læring kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Island
  23-01-2021

  Udlændinge er interesserede for at studere i sin arbejdsløshed

  Uddannelses kampagnen ,,Nám er tækifæri” giver mennesker den mulighed for at studere på gymnasieniveau eller på et universitet i et semester med fuld arbejdsløshedsunderstøttelse.

 • kompetanseutvikling |Norden
  23-01-2021

  Virksomhetsplan 2021 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

  Dette vil Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet gjøre i 2021

 • Undervisningsminister Li Andersson
  utbildningspolitik lika möjligheter folkbildning |Finland
  20-01-2021

  Läroplikten utvidgad i Finland

  - Målet är större jämlikhet. Sedan januari 2021 har läroplikten i Finland utvidgats till 18 år, vilket i praktiken betyder att alla finländare skall gå ut andra stadiet innan de är klara.

 • Balansekunst – et verktøy for å uttrykke kompetanse i arbeidslivet
  realkompetanse kompetanseutvikling livslang læring |Norge
  20-01-2021

  Balansekunst – et verktøy for å uttrykke kompetanse i arbeidslivet

  I den nye rapporten «Balansekunst – hvordan og hvorfor beskrive kompetanse som utvikles i arbeidslivet» presenterer arbeidsgiverforeningen Virke en modell som gjør det mulig for alle å beskrive sin kompetanse på en slik måte at den kan forstås av andre.

 • Der er stadig en meget stor social skævhed blandt dem, der uddanner sig som unge. Men voksne fra underklassen og arbejderklassen videreuddanner sig i lige så høj grad som de øvre klasser.
  bæredygtig udvikling lige muligheder uddannelsespolitik |Danmark
  18-01-2021

  Det er en illusion at tro, at klasser ikke betyder noget mere

  Skal vi have flere voksne til at videreuddanne sig, handler det om penge, pædagogik og politisk vilje. Det mener forfatter og journalist Lars Olsen, der sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i ”Klasseprojektet” analyserer og dokumenterer det delte Danmark – blandt andet den skæve fordeling af uddannelse.

 • Foto: Akil Mazumder
  vejledning bæredygtig udvikling |Norden
  12-01-2021

  Bæredygtig karrierevejledning og green guidance – måske det vigtigste redskab til at forandre verden

  Dette webinar zoomer ind på tilgangene green guidance og bæredygtig karrierevejledning forbundet til Brundtlandrapportens bæredygtighedsdefinition.

 • flexibelt lärande vägledning utbildningspolitik livslångt lärande vuxnas lärande |Finland
  11-01-2021

  Finland fick splitterny vägkarta för kontinuerligt lärande

  Det som är sönder ska nu repareras med hjälp av livslång vägledning, digital teknik och Al. Processen bakom Finlands nya vägkarta har varit unik. Den har involverat alla politiska partier och massvis med samarbetspartner.

 • demokrati innovation |Norden
  05-01-2021

  Biblioteket som samskaber

  Biblioteket som samskaber er navnet på et ambitiøst projekt, som har skabt nye løsninger og værdi for de enkelte biblioteker og lokalsamfundet i Norge og Danmark.

 • kompetenceudvikling |Norden
  05-01-2021

  Virksomhedsplan 2021 - Kompetenceudvikling af voksenlærere

  Dette skal netværket för kompetenceudvikling af voksenlærere gøre i 2021

 • I juni ordnas en konferens i Helsingfors för att öka kunskapen om hållbar utveckling. Foro: istockphoto.com
  hållbar utveckling kompetensutveckling vägledning demokrati fortbildning |Finland
  05-01-2021

  Finland erbjuder rikt program under 2021

  Under 2021 är det Finland som leder Nordiska ministerrådet. På agendan står ett program där ministerierna samarbetat över alla sektorsgränser och även med NVL. Ulla-Jill Karlsson från undervisnings- och kulturministeriet har stora förväntningar.

 • Sveriges utbildningsminister Anna Ekström tog emot Kliva-utredningens betänkande vid en pressträff den 1 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
  lika möjligheter utbildningspolitik språk invandrare |Sverige
  22-12-2020

  ”Vi måste prata mer om vuxenutbildning och sfi”

  Sfi, svenskundervisning för invandrare, är vildvuxet och ojämlikt. I en ny statlig utredning föreslås att sfi görs om från grunden.

 • Foto: Annie Spratt
  lige muligheder uddannelsespolitik |Island
  21-12-2020

  Pandemien og finanskrisen

  Mulighed for uddannelse for jobsøgende og jobskabelse bliver vejen frem under 2021

 • vägledning |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetplan 2021 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2021

 • baskunskaper |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Grundläggande färdigheter

  Detta skall nätverket göra 2021

 • baskunskaper |Norden
  18-12-2020

  Virksomhetsplan 2021 - Alfarådet

  Detta skall alfarådet göra 2021

 • hållbar utveckling |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Hållbar utveckling

  Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2021

 • fängelseutbildning |Norden
  18-12-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Fengselsundervisning

  Detta skall fängelsenätverket göra 2021

 • Mynd: Guilherme Cunha
  færniþróun símenntun |Danmark
  16-12-2020

  Kórónufaraldurinn bitnar harðast á þeim sem standa höllustum fæti á vinnumarkaði

  Símenntun og færniþróun

 • Katarina Halme-Wiklund ja Bodil Regårdh ovat olleet mukana työryhmässä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustajina. Kuva: Marika Kvarnström
  yhtäläiset mahdollisuudet perustaidot harvaan asuttu alue kotoutuminen maahanmuuttajat |Åland
  16-12-2020

  Saarivaltakunta luo uuden mallin päättötodistusta vailla oleville aikuisille

  Ahvenanmaalla on laadittu uusi koulutusmalli aikuisille, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Pienet saaristokunnat saavat nyt todellisen mahdollisuuden toteuttaa vuonna 2021 voimaan tulevaa lakia.

 • náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  16-12-2020

  Ófaglærð ungmenni vilja mennta sig meira

  Sambandið á milli vinnu og velferðar er náið og það á bæði við um hvern einstakling og samfélagið í heild. Mikil atvinnuþátttaka og aukin hagvöxtur leggja grunn að verðmætasköpun og er afgerandi þáttur til að velferðinni sé viðhaldið.

 • osaamisen kehittäminen aikuisten oppiminen |Island
  16-12-2020

  Ajan tasalla? Osaamisen kehitys työelämässä

  Islantilainen koulutuskeskus FA (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, työelämän koulutuskeskus) ja Islannin NVL järjestivät taannoin vuosikokouksen yllä olevalla otsikolla. Tilaisuuden painopiste oli työelämän osaamistarpeissa ja erilaisissa osaamisen kehittämistavoissa.

 • Foto: Edu Lauton
  livslang læring |Norge
  15-12-2020

  Voksne med svak grunnkompetanse - først ut og sist inn i arbeidslivet

  Ny undersøkelse fra Frisch-senteret viser at voksne som ikke har fullført videregående opplæring er de som først falt ut av arbeidslivet under koronakrisen. De kommer også sist i arbeid igjen etter permitteringer.

 • adult education accreditation of prior learning |Europa
  14-12-2020

  Progressing towards an upskilled and reskilled Europe, the UP-AEPRO policy recommendations

  After an enriching two-year journey that gathered more than 200 practitioners all over Europe, the UP-AEPRO partners are ready to launch the UP-AEPRO policy recommendations.

 • Webinar-serie: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning. Del 1 af 3
  forskning IT færdigheder sprog |Norden
  13-12-2020

  Webinar-serie: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning. Del 1 af 3

  Undervisning med matematik kan både styrke autoritære tendenser og understøtte demokratisk deltagelse og demokratiske beslutninger.

 • raunfærni raunfærnimat gæðaeftirlit |Norden
  09-12-2020

  Norrænn gæðaviti fyrir raunfærnimat – kominn út

  Norræni gæðavitinn er jólagjöf NVL til allra þeirra sem vinna með raunfærnimat! Norrænt tengslanet um nám fullorðinna óskar öllum sem koma að fullorðinsfræðslu í Evrópu gleðilegra jóla!

 • opitun tunnustaminen opitun tunnustaminen laadunvarmistus |Norden
  09-12-2020

  Pohjoismainen laatukompassi osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on nyt julkistettu

  Pohjoismainen laatukompassi on NVL:n joululahja kaikille teille, jotka työskentelette osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa! Pohjoismainen aikuisen oppimisen verkosto toivottaa HYVÄÄ JOULUA kaikille aikuiskouluttajille ympäri Eurooppaa!

 • Bodil, Regårdh, Monika Sundqvist, Jennika Kullman och Peter Strandvik ingår i ett nationellt valideringsnätverk sedan 2019 och har använt verktyget Road-map 2018 för att få en bild av det åländska valideringssytemet och var det borde utvecklas.
  validering vuxenutbildning livslångt lärande |Åland
  09-12-2020

  Det tror Åland om framtidens validering

  Validering av kompetens och kunskaper pågår i samtliga nordiska länder. I framtiden kan det bli möjligt att validera små delar av erfarenhet till exempel kurser och praktik.

 • Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
  realkompetencevurdering (RKV) realkompetence kvalitetssikring |Norden
  08-12-2020

  Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu

  Evalueringsredskab for RKV Policy og Praksis

 • Foto: S. Hermann & F. Richter
  folkeoplysning demokrati |Danmark
  08-12-2020

  Gratis tilbud om online rejser til Europa

  Et nyt tiltag fra ”Demokrati i Europa, oplysningsforbundet”, DEO

 • kompetanseutvikling voksnes læring |Island
  08-12-2020

  I takt med tiden? Kompetanseutvikling i arbeidslivet

  Det var overskriften for årsmøtet som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL Island stod for nylig. Fokus var på arbeidslivets kompetansebehov og forskjellige måter for kompetanseutvikling

 • Katarina Halme-Wiklund och Bodil Regårdh har ingått i arbetgruppen som representanter för Landskapsregeringen på Åland. Fotograf : Marika Kvarnström
  lika möjligheter baskunskaper glesbygd integration invandrare |Åland
  02-12-2020

  Öriket skapar ny modell för vuxna utan betyg

  På Åland har man utarbetat en ny utbildningsmodell för vuxna som saknar avgångsbetyg från grundskolan. De små skärgårdskommunerna får nu en reell möjlighet att uppfylla lagen som träder i kraft 2021.

 • Foto: Guilherme Cunha
  kompetenceudvikling efter- og videreudddannelse |Danmark
  30-11-2020

  Coronakrisen rammer de mest udsatte på arbejdsmarkedet hårdest

  Efteruddannelse og kompetenceudvikling

 • veiledning voksnes læring |Island
  27-11-2020

  Ufaglærte unge vil videreutdanne seg

  Det er tett sammenheng mellom arbeid og velferd og det gjelder både for hvert enkelt individ og for samfunnet. Høy sysselsetting og god produktivitetsutvikling er grunnlaget for verdiskapingen, og dermed avgjørende for å opprettholde et høyt velferdsnivå.

 • utbildningspolitik |Norden
  25-11-2020

  Handlingsplan 2021-2024

  De nordiska statsministrarna enades om en ny vision för Nordiska ministerrådet, Vision2030, i augusti 2019.

 • Mynd: Gino Crescoli
  náms- og starfsráðgjöf aðlögun |Norge
  25-11-2020

  Ráðgjöf um þróun starfsferils, verkfæri við inngildingu: Kynningar og upptökur frá málstofu

  Ef þú hafðir ekki tækifæri til þess að taka þátt í morgunmálstofunni þann 8. október 2020, geturðu haft ánægju og gagn af kynningunum og upptökunni af viðburðinum.

 • DialogWeb onnittelee Kompetanse Norgea uraohjauksen laatukehyksestä ja kiittää Ingjerd Espolinia seikkaperäisistä vastauksista. Kuvassa Espolin (vasemmalla) ja hänen kollegansa uraohjauksen osastolta: Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke ja Line Wiktoria Engh. Kuva: Johny Vågenes, Kompetanse Norge
  elinikäinen oppiminen osaamisen kehittäminen |Norge
  25-11-2020

  Kansallinen laatukehys hyvälaatuisen uraohjauksen takaajaksi

  Norjassa jokainen voi itse valita, haluaako ohjausta kasvokkain uraohjauskeskuksessa vai nimettömänä verkossa

 • DialogWeb óskar Hæfnistofnun Noregs til hamingju með gæðaviðmiðin fyrir ráðgjöf við hæfniþróun og þakkar Ingjerd Espolin Gaarder fyrir góð og ítarlega svör. Hún er til vinstri á myndinni ásamt samstarfsfólki í deildinni fyrir ráðgjöf: Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh. Mynd: Johny Vågenes, Hæfnistofnun Noregs.
  símenntun færniþróun |Norge
  25-11-2020

  Norsk gæðaviðmið eiga að tryggja góða ráðgjöf um starfsferil

  Í Noregi getur maður valið hvort maður vill ráðgjöf auglitis til auglitis í ráðgjafarmiðstöð eða nafnlaust á netinu

 • Kuva: This is Engineering - Pexels
  täydennyskoulutus monimuoto-opetus innovaatio |Norge
  25-11-2020

  Opiskele tarpeidesi mukaan – ajasta ja paikasta riippumatta

  Norjan teknologianeuvoston mielestä koronakriisi on osasyy siihen, että digitaalisesta oppimisesta on tullut uusi normaali. Seuraava askel on neuvoston mukaan elinikäisen oppimisen järjestäminen suoratoistopalveluna, johon kaikilla on pääsy kansallisen oppimisalustan kautta. Tällaista ehdotetaan uudessa raportissa.

 • Kuva: Christina Morillo
  osaamisen kehittäminen elinkeinoelämä |Sverige
  25-11-2020

  Työnantajien tärkeää löytää tarvittavaa osaamista, jotta talous saadaan uudelleen käyntiin kriisin jälkeen

  Entistä useammille työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuuden turvin

 • Mynd: Christina Morillo
  færniþróun atvinnulíf |Sverige
  25-11-2020

  Mikilvægt fyrir atvinnurekendur að finna nauðsynlega hæfni til þess að koma efnahagslífinu í gang að loknum faraldrinum

  Gera á fleiri atvinnuleitendum kleift að leggja stund á nám á atvinnuleysisbótum.

 • veiledning |Norge
  24-11-2020

  Digitalt frokostseminar: Karriereveiledning som integreringstiltak

  Har du ansvar for rekruttering til arbeidslivet? Er du opptatt av integrering av flyktninger og innvandrere?

 • færniþróun nám fullorðinna fullorðinsfræðsla menntastefna |Island
  19-11-2020

  UP-AEPRO á Íslandi

  Á fundi, sem fulltrúar Íslands í Evrópuverkefninu UP-AEPRO buðu til í Reykjavík fyrr í haust, ræddu þátttakendur um spurningar er varða meginmarkmið verkefnisins; færniþróun. Fjöldi einstaklinga þarf að efla hæfni sína með sí- og endurmenntun til þess að mæta nýjum þörfum atvinnulífsins í kjölfar heimsfaraldurs og fjórðu iðnbyltingarinnar.

 • Islandsk uddannelsespris 2020
  innovation motivation |Island
  18-11-2020

  Islandsk uddannelsespris 2020

  Vinderne af de islandske uddannelsespriser blev offentliggjort den 5.oktober.

 • Foto: This is Engineering - Pexels
  etter- og viderutdanning fleksibel læring innovasjon |Norge
  17-11-2020

  Lær det du trenger der du er – og akkurat når det passer for deg

  Teknologirådet mener at koronakrisen har bidratt til at digital læring er den nye normalen. Neste skritt vil ifølge dem være å organisere livslang læring som en strømmetjeneste, tilgjengelig for alle via en nasjonal læringsplattform. Dette foreslås i en ny rapport.

 • adult education adult learning prior learning |Norden
  17-11-2020

  Making Policy Work

  VPL-Biennale 2020

 • fjernundervisning efter- og videreudddannelse læringsresultat |Danmark
  15-11-2020

  Syv tiltag, som har betydning for kvaliteten i digitale læringsforløb

  Søger du inspiration om, hvordan du kan gøre digitale læringsforløb bedre?

 • språk lika möjligheter |Norge
  15-11-2020

  Digital workshop ”Bruk av flerspråklighet i klassrum”

  Alfarådet inviterar till en workshop for medlemmar i Alfarådet och experter från medlemsländer.

 • Eyrún Björk Valsdóttir and Fjóla María Lárusdóttir (Photo. Bjorn Garðarsson)
  competence development adult learning education policy |Island
  12-11-2020

  UP-AEPRO in Iceland

  In a dialogue meeting in Reykjavik, the participants discussed questions related to the European project UP-AEPRO on competence development. More people need upskilling in order to meet new demands. Many need further education to meet new demands resulting from the pandemic and the 4th industrial revolution.

 • Virtual Annual Conference on Outreach and Access in Adult Learning, 19-20 November 2020
  adult learning adult education |Europa
  10-11-2020

  European Virtual Conference on Outreach and Access in Adult Learning

  What lessons can be drawn from the ongoing COVID-19 pandemic? EAEA invites to discuss new challenges and opportunities for outreach and access in adult learning during our virtual conference.

 • DialogWeb gratulerer Kompetanse Norge med Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og takker Ingjerd Espolin Gaarder for gode og grundige svar. Hun ses til venstre på bildet, sammen med medarbeidere i Avdeling for karriereveiledning, Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh. Foto: Johny Vågenes, Kompetanse Norge
  livslang læring kompetanseutvikling veiledning |Norge
  09-11-2020

  Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal sikre god karriereveiledning

  I Norge kan en selv velge om en ønsker veiledning ansikt til ansikt på et karrieresenter eller anonymt på nettet

 • Foto: Julia M Cameron
  indvandrere drop-outs |Island
  05-11-2020

  Unge invandere er mere sansynligt til at dimittere end dem, der er ældre

  Hagstofa Islands nu offentliggjorde for første gang tal om gradueringsprocenten og frafald på gymnasialt niveau alt efter indvandrernes alder til Island.

 • Foto: Gino Crescoli
  veiledning integrering |Norge
  04-11-2020

  Karriereveiledning, et integreringstiltak: Presentasjoner og opptak fra seminar

  Hadde du ikke anledning til å delta på frokostseminaret som ble arrangert 8. oktober 2020, kan du ha glede og nytte av presentasjoner og opptak fra arrangementet.

 • Arbeidslivets opplæringssenters årsmøte og overrekkelse av utmerkelse for læringsambassadører
  kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Island
  03-11-2020

  Har islandsk arbeidsliv riktig kompetanse for morgendagen?

  Arbeidslivets opplæringssenter holder årsmøte i Reykjavik i samarbeid med NVL torsdag den 26. november under overskriften I takt med tiden? Kompetanseutvikling i arbeidslivet.

 • UP-AEPRO på Island
  kompetanseutvikling voksnes læring utdanningspolitikk |Island
  02-11-2020

  UP-AEPRO på Island

  På et dialogmøte i Reykjavik diskuterte deltakerne spørsmål knyttet til det europeiske prosjektet UP-AEPRO om kompetanseutvikling. Flere trenger videreutdanning for å møte nye krav som følger av pandemi og den 4. industrielle revolusjonen.

 • Foto: Christina Morillo
  kompetensutveckling näringsliv |Sverige
  29-10-2020

  Viktigt för arbetsgivare att hitta nödvändig kompetens för att återstarta ekonomin efter krisen

  Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning

 • Yrittäjinä toimivilla Josefin Isakssonilla ja Jutta Saarisella on monipuolinen koulutustausta. Kuva: Camilla Lindberg
  harvaan asuttu alue elinkeinoelämä kestävä kehitys innovaatio aikuiskoulutus |Finland
  28-10-2020

  Lillgården – menestystarina Suomen maaseudulta

  – Minusta on aina tuntunut siltä, että päädyn yrittäjäksi, viljelypuutarhuri Josefin Isaksson kertoo. Eräänä päivänä niin sitten kävikin: Isaksson perusti yhdessä veneenrakentaja Jutta Saarisen kanssa ainutlaatuisen, kestävään kehitykseen painottuvan ryhmäperhepäiväkodin. Ensin Isaksson kuitenkin hankki yrittäjän ammattitutkinnon. Nyt Kemiössä sijaitsevaan perhepäiväkoti Lillgårdeniin jonotetaan.

 • EQM+
  laadunvarmistus aikuisten oppiminen |Island
  28-10-2020

  EQM-sertifiointijärjestelmää päivitettiin Islannissa

  EQM on lyhenne sanoista European Quality Mark. Kyseessä on alun perin kahdeksan Euroopan maan kehittämä laadunvarmistusjärjestelmä.

 • Mynd: Ninni Andersson/Stjórnarráðið
  menntastefna fjarkennsla |Sverige
  28-10-2020

  "Stafræna stökkið mun veita okkur forskot til langs tíma"

  Hvernig er vinnu sænsku ríkisstjórnarinnar við fullorðinsfræðslu, raunfærnimat og símenntun háttað?

 • ohjaus aikuiskoulutus aikuisten oppiminen |Norden
  28-10-2020

  Aikuisten uraohjaukselle uusi pohjoismainen määritelmä

  Mitä uraohjaus on ja millaista se on Pohjoismaissa?

 • Foto: Startup Stock Photos
  hållbar utveckling vuxenutbildning |Norden
  28-10-2020

  Webinar-serien: vuxenutbildning och hållbar utveckling - del 3 av 3

  Livslångt lärande för Agenda 2030, delmål 4.7.
  Måndag 16 november kl. 13:00 – 14:00 CET

 • Netið fyrir sjálfbæra þróun hefur tekið saman Einblöðung um hvernig meðlimir neta geta orðið meðvitaðri um sjálfbærni eigin neta.
  sjálfbær þróun |Norden
  27-10-2020

  Hvernig má efla sjálfbærni norrænna samstarfsneta?

  Netið um sjálfbæra þróun hefur sett saman einblöðung um hvernig netin geta orðið meðvitaðri um sjálfbærni eigin neta.

 • Ný norræn skilgreining á rágjöf fyrir fullorðna
  náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  27-10-2020

  Ný norræn skilgreining á starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna

  Hvað er starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna og hvernig er staðið að henni á Norðurlöndunum?

 • Det Nationale Videncenter for e-læring undersøgte sammen med tænketanken DEA undervisernes og elevernes erfaring med fjernundervisningen, mens den stod på under coronaen. Dermed har Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik, fået en masse ny viden forærende. Foto: Julia M Cameron
  fjernundervisning IT færdigheder |Danmark
  26-10-2020

  Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen

  Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), er stor fortaler for blended learning. Det er også det, mange skoler efterspørger lige nu. Blandt andet fordi onlineundervisningen under corona-nedlukningen viste sig ikke at kunne stå alene.

 • Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.
  hållbar utveckling |Norden
  21-10-2020

  Hur kan vi bli mera hållbara som nordiska nätverk?

  Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.

 • Foto: Pexels
  validering vägledning |Åland
  19-10-2020

  Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

  Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVLs expertnätverk för validering ett webbinarium om

 • Idrott och hälsa ligger Stefan Öfverström varmt om hjärtat. Han drev en sportbutik i flera år innan han tog klivet tillbaka till vårdbranschen.
  flexibelt lärande fortbildning kompetensutveckling |Åland
  19-10-2020

  Stefan byter sportskorna mot blodtrycksmätare

  Stefan Öfverström, Åland bytte bransch mitt i livet. Från egenföretagare och att driva en sportbutik till blivande sjuksköterska.

 • Ny utgave av Næsta skref
  veiledning livslang læring |Island
  19-10-2020

  Ny utgave av Næsta skref

  Ny utgave av den islandske nettportalen Neste skritt er lansert.

 • Ný útgáfa af Næsta Skref
  náms- og starfsráðgjöf símenntun |Island
  18-10-2020

  Ný útgáfa af Næsta Skref

  Ný útgáfa af vefnum Næsta Skref er kominn í loftið.

 • Foto: Pixabay
  folkeoplysning |Danmark
  16-10-2020

  Stor geografisk forskel på tilskud til folkeoplysende aftenskoler

  Dansk Folkeoplysnings samråd sætter fokus på den store geografiske skævhed, der viser sig i tilskud til folkeoplysning specielt aftenskolerne, der varetager voksenuddannelse.

 • Foto: Gerd Altmann
  innovation uddannelsespolitik |Danmark
  15-10-2020

  Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024

  Om at udvikle vidensbaseret innovation gennem samarbejde

 • vägledning |Norden
  14-10-2020

  Verksamhetplan 2020 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2020

 • Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna
  vägledning vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  13-10-2020

  Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna

  Vad är karriärvägledning och hur ser den ut i de nordiska länderna?

 • Foto: Cottonbro
  kvalitetssikring efter- og videreudddannelse |Danmark
  13-10-2020

  Uddannelse og efteruddannelse af personale i børneinstitutioner

  Sikring af pædagogisk kvalitet

 • Digital kompetansesamling: Kvalitet i karriereveiledning
  veiledning voksnes læring |Norge
  13-10-2020

  Kvalitet i karriereveiledning – digital samling

  Kompetanse Norge lanserer nettstedet Kvalitet i karriereveiledning på en digital kompetansesamling. , torsdag 16. oktober kl. 13.00-kl. 15.00

 • competence development adult learning adult education trade and industry |Norden
  13-10-2020

  Competence development in working life

  Recommendations and reflexions from the social partners

 • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
  utbildningspolitik distansutbildning |Sverige
  12-10-2020

  ”Det digitala språnget kommer att gynna oss lång tid framöver”

  Hur arbetar den svenska regeringen med vuxnas lärande, validering och fortbildning?

 • validering |Norden
  09-10-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Validering

  Detta skall valideringsnätverket göra 2021.

 • Photo from the cover of the report
  democracy sustainable development learning outcomes |Norden
  08-10-2020

  Engaging young people in sustainability and the future of education

  NVL has published a new publication about results from Clever Competence, workshop for young adults

 • Foto: Edmond Dantès
  demokrati livslang læring |Norge
  07-10-2020

  NAVs bedriftsundersøkelse 2020 viser nedgang i mangel på arbeidskraft

  Undersøkelsen, som ble avsluttet våren 2020 – før koronakrisen inntraff Norge – viser at bedriftenes innrapportering av estimert mangel på arbeidskraft var på 50 750 personer. Mangelen var lavere enn i 2019 men høyere enn i 2018.

 • Foto: Akil Mazumder
  sustainable development |Norden
  06-10-2020

  Hotels and restaurants with a sustainable profile

  Where to stay and eat during network meetings? Find a list with places with a sustainable profile in the Nordic countries.

 • EQM+
  kvalitetssikring voksnes læring |Island
  05-10-2020

  Oppdatering av EQM og EQM+

  EQM står for European Quality Mark opprinnelig utviklet av partnere fra 8 europeiske land.

 • Företagarna Josefin Isaksson och Jutta Saarinen har många olika utbildningar i bagaget. Foto: Camilla Lindberg
  glesbygd näringsliv hållbar utveckling innovation vuxenutbildning |Finland
  05-10-2020

  Lillgården – en framgångssaga på finska landsbygden

  Jag har alltid haft en känsla av att jag kommer att bli företagare, säger odlingshortonomen Josefin Isaksson. En dag hände det. Tillsammans med båtbyggaren Jutta Saarinen startade hon ett unikt familjedaghem inom hållbar utveckling. Men först skaffade hon sig en yrkesexamen i företagsamhet. I dag är det kö till Lillgården i Kimito.

 • Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018
  símenntun dreifmenntun náms- og starfsráðgjöf færniþróun |Finland
  01-10-2020

  PUK breytti finnskum starfsmenntaskólum

  Í Finnlandi hefur verið tekin upp ný aðferð í starfsnámi er varðar þróun persónulegrar þekkingaráætlunar (personliga utvecklingsplaner för kunnande skammstafað PUK)

 • Henriette Eriksson sai uuden ammatin vuoden 2018 ammattikoulutusuudistuksen myötä.
  elinikäinen oppiminen monimuoto-opetus ohjaus osaamisen kehittäminen |Finland
  01-10-2020

  HOKS muutti Suomen ammatilliset oppilaitokset

  Ammatillisessa koulutuksessa on Suomessa otettu käyttöön henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat

 • Foto: Ivan Samkov
  drop-outs kortutdannede |Norge
  01-10-2020

  Dårligere læringsutbytte for fagskolestudenter under koronakrisen

  Halvparten av campusstudentene på fagskole mener at de har fått dårligere læringsutbytte i 2020. Forøvrig er studentene generelt fornøyde med at fagskoleutdanning gir kompetanse som etterspørres i arbeidslivet.

 • Foto: Lubos Houska
  osaamisen kehittäminen aikuisten oppiminen |Island
  01-10-2020

  Koulutus antaa mahdollisuuksia

  Uusilla toimilla pyritään vastaamaan työnhakijoiden tarpeisiin ja kannustetaan heitä hakeutumaan formaaliin koulutukseen parantaakseen työmarkkina-asemaansa.

 • menntastefna færniþróun nám fullorðinna |Norge
  01-10-2020

  Nýr aðgerðarpakki – 1 milljarður norskra króna veittur til hæfniaðgerða – Menntaefling 2020

  Norska ríkisstjórnin kynnti á vordögum aðgerðapakka upp á einn milljarð norskra króna til að efla hæfni. Framlagið á að nýta til þess að skapa fleiri nemapláss og fjölga þeim sem ljúka námi svo fleiri geti öðlast fagbréf. Þá að jafnframt að styrkja núverandi bransaáætlanir atvinnugreina.

 • færniþróun atvinnulíf |Norden
  29-09-2020

  NVL-net ráðleggur þríhliða samstarf – um þróun heildrænnar hæfnistefnu þjóða

  NVL-netið um hæfni í og fyrir atvinnulífið leggur til að aðilar atvinnulífsins komi að þróun heildstæðrar langtíma hæfnistefnu þjóðar. Efla þarf tækifæri starfsfólks til þess að takast á við breytingar og vera lengur á vinnumarkaði og rík þörf er fyrir betri kerfi til þess að skilgreina þarfir atvinnulífsins fyrir hæfni.

 • career guidance |Norden
  29-09-2020

  Career and Career Guidance in the Nordic Countries

  Career and Career Guidance in the Nordic Countries explores what kind of context the Nordic region offers for the pursuit of career, how the development of careers are supported in welfare societies, and how career guidance is enacted in this context.

 • Nordisk visjon. Illustration: Process Ink
  livslang læring voksnes læring bærekraftig utvikling |Norden
  29-09-2020

  NVL-konferansen 2020 med bærekraft som tema i digitalt storspill

  Å bygge ei bru over fra kunnskap til handling for å skape et bærekraftig samfunn, med livslang læring som brohoder. Dette er hva NVL-konferansen 2020 jobbet iherdig med en hel dag til ende. Med FNs bærekraftmål og Nordisk ministerråds visjon 2030 høyt oppe i bevisstheten kjørte konferansen i gang med nesten 200 deltakere fra hele Norden, mange fasilitatorer, en rekke gruppesesjoner og flittig bruk av fem-seks ulike nettsteder og verktøy. Tanker og samtaler i rask rekkefølge, og en teknisk sjonglering det står respekt av!

 • Byggevirksomhet krever omfattende fagkompetanse fra første spadetak. Her fra grunnarbeidet ved Oksenøya skole i Bærum kommune. Foto: Torhild Slåtto
  kompetanseutvikling livslang læring fleksibel læring |Norge
  28-09-2020

  Norge med ambisiøs reform: Ingen skal gå ut på dato

  Hele Europa har et kompetanseunderskudd. Noen har aldri fått den grunnutdanningen de burde hatt. Andre har en utdatert kompetanse. Mange trenger etterutdanning for å følge med i omstilling i arbeidslivet.

 • Foto: ThisIsEngineering
  livslang læring fleksibel læring etter- og viderutdanning |Norge
  28-09-2020

  Skolene må gjøre jobben

  Regjeringen er helt avhengig av innsats fra utdanningsaktører på alle nivåer for å nå de høye målene som er satt i Kompetansereformen.

 • kompetanseutvikling næringsliv |Norden
  27-09-2020

  NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

  NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

 • |Finland
  25-09-2020

  Virtuell kaffestund för alfa-lärare i Finland / Virtuaalinen kahvitunti aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajille

  Interaktiivinen paketti siitä, miten etäopetus lukutaitoryhmissä onnistuu. Vai onnistuuko mitenkään?

  Katri Kuukka

 • Økt deltakelse i online opplæring i 2019. Foto: Colourbox
  nettundervisning IKT-kunnskap |Norge
  24-09-2020

  Sju av ti voksne deltar i nettbasert opplæring

  En ny undersøkelse Respons gjennomførte på oppdrag for Kompetanse Norge viser at over 70 % av voksne i Norge hadde gjennomført læringsaktiviteter på nett de siste 12 månedene.

 • Några av deltagarna hade aldrig provat boule förut, ett spel som passar alla åldrar.
  glesbygd integration invandrare |Sverige
  22-09-2020

  Åre ser alla inflyttade som en resurs

  I glesbygdskommunen Åre har ledningen bestämt sig för att välkomna nyanlända och se dem som en tillväxtresurs. För att de ska vilja stanna och bidra till samhället arbetar kommunens anställda hårt för att alla ska känna sig välkomna.