Idealuettelosta ideoita demokraattisen vuoropuhelun

Yhteensä yli 200 vapaaehtoista kansalaista on osallistunut idealuettelon koostamiseen alueellisissa kansalaisraadeissa, joita järjestettiin viisi.

 
Kansalaisraadeissa koostettu idealuettelo Kansalaisraadeissa koostettu idealuettelo

Ideat kehitettiin kansalaisraadeissa, jotka kokoksi demokratiatapaamisia järjestävä Folkemødet-yhdistys. Tapaamisten tarkoituksena on luoda puitteet demokraattiselle keskustelulle, johon osallistuu eri näkemyksiä edustavia ihmisiä – myös keskenään erimielisiä ja mahdollisesti riitaisia.

Tähän pyritään osapuolten välisillä keskusteluilla, joissa muita kuunnellaan ennakkoluulottomasti ilman, että välttämättä tavoiteltaisiin mitään tiettyä lopputulosta.

Idealuletteloon on koottu 32 kansalaisten ideaa. Folkemødet-yhdistyksen lisäksi sen laatimiseen ovat osallistuneet Tanskan kansanopistoyhdistys, Frirummet-hanke, Tanskan kirjastoyhdistys ja vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Linkki idealuetteloon