Ikääntyvät työntekijät

 
Väestön ikääntymisen vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin ovat viime vuosina lisänneet keskustelua ikääntyvien työntekijöiden asemasta. Miten työpaikka voi toimia niin, että ikääntyvät työntekijät viihtyvät siellä ja haluavat jatkuvasti kehittää osaamistaan? Tähän kysymykseen etsitään vastauksia NVL:n perustaman ”Ikääntyvät työelämässä” -verkoston avulla. Vuoden 2007 aikana verkosto kerää tietoa erilaisista ohjelmista, hankkeista, toiminnasta ym., joissa on tutkittu ikääntyvien asemaa työelämässä. Kerättyä aineistoa kootaan NVL:n sivuille, ja verkosto tiedottaa työnsä tuloksista työntekijä- ja työnantajajärjestöille.
1169