IKT og vejledning

Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland

 

Rapporten bygger på 4 års samarbejde i arbejdsgruppen ”IKT og vejledning” i Nordisk Netværk for Voksnes Læring med repræsentanter fra de selvstyrende regioner Grønland, Færøerne og Åland. Samarbejdet har lagt op til, at de tre selvstyrende regioner har udviklet en bæredygtig lokal strategi og politikker for at etablere “e-vejledning” med formålet at nå alle voksne med professionel livslang vejledning med særligt fokus på voksnes læring.

Etableringen af e-vejledning har stor betydning for opretholdelsen af social retfærdighed blandt borgerne, og livslang vejledning har stor betydning for den meget globalt bevidste befolkning i regionerne, som har flere generationers erfaringer med at flytte til nabolande for at få arbejde og uddannelse. 
Samarbejdet i den nordiske arbejdsgruppe IKT og vejledning har dannet basis for den grundlæggende praktiske viden om behovet for en strategi for voksenvejledning og hvordan professionel e-vejledning struktureres, implementeres og forankres som velfærdstjeneste med internationale standarder. 

I det lokale samarbejde har gruppemedlemmerne været i dialog med alle de instanser, som kan tænkes at skulle være med i implementeringen af e-vejledning i regionen. Rapportens målgruppe er politikere og ministerier i de selvstyrende regioner. 

DOWNLOAD RAPPORTEN HER