Indikatorer for voksnes læring

 

 

I 2010 satte NVL ned en arbeidsgruppe for å se på komparativ nordisk statistikk på voksenopplæringsfeltet. Gruppen leverte en rapport i januar 2011. En utfordring som raskt pekte seg ut var behovet for en oversikt over hvordan voksenopplæringen organiseres i de nordiske landene. En slik oversikt er nødvendig for å kunne forstå hva deltakelsestallene baseres på og hva som danner grunnlaget for statistikken i de ulike landene.  Rapporten ”Indikatorer for voksnes læring” (13 sider) inneholder gruppens funn og betraktninger og gruppens forslag til tiltak for å føre dette arbeidet videre.
Arbeidsgruppen ble ledet av Lene Guthu fra Vox i Norge.

Rapport: PDF