Indikatorer for voksnes læring (Aikuisten oppimisen indikaattorit)

 

 

NVL asetti vuonna 2010 työryhmän tarkastelemaan vertailevia pohjoismaisia tilastoja aikuisten oppimisen alalta. Ryhmä luovutti raporttinsa tammikuussa 2011. Yksi työryhmän työssä nopeasti esiin noussut haaste oli pohjoismaisen aikuisten oppimisen organisointia käsittelevän yleiskatsauksen tarve. Tällaista kaikki Pohjoismaat kattavaa yleiskatsausta tarvitaan, jotta voitaisiin ymmärtää, mihin osallistujamäärät ja eri maiden tilastot perustuvat. Raportti "Aikuisten oppimisen indikaattorit" (13 sivua) sisältää työryhmän johtopäätöksiä ja huomioita sekä ehdotuksia työn jatkamiseksi. Työryhmää johti Lene Guthu Voxista (norjalainen elinikäisen oppimisen viranomaistaho).

Linkki (norjankieliseen) raporttiin: PDF