Indsatser der skal styrke faglighed og trivsel under corona-krisen

Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne i Danmark.

 
Foto: Charlotte May Foto: Charlotte May

Et flertal af folketinges partier er blevet enige om at anvende 600 millioner kroner til at understøtte et fagligt løft og trivslen. Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Indsatserne omfatter bl.a. mulighed for at give et fagligt løft til deltagere, der skal afslutte prøver og eksamener i 2021, mulighed for digitale gæstelærerforløb i form af supplerende undervisning, masterclasses, co-teaching, turboforløb mv (390 mil. DKK). Der åbnes for mulighed for forlængede uddannelsesforløb på erhvervsskolerne, der har haft svært ved at undervise i praktiske fag (122 mil. DKK).

Der afsættes midler til trivsels indsatser (88 mil. DKK) bl.a. åbnes for fx korte udendørs møder mellem elever, penge til foreningsliv, kultur fondssamarbejde.

Læs mere om aftalen om de nye indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel.